Unta Dalam Bahasa Arab


http://2.bp.blogspot.com

By: Hasan Al-Jaizy

Salah satu contoh yang sangat gamblang akan kekayaan kosakata dalam bahasa Arab adalah kosakata yang bermakna UNTA. Imam Nawawi berkata:

ولد الناقة يسمى بعد الولادة ربعا والأنثى ربعة ثم هبعا وهبعة بضم أول الجميع وفتح ثانيه
ثم فصيلا إلى تمام سنة فإذا طعن في السنة الثانية سمي ابن مخاض والأنثى بنت مخاض فإذا طعن في الثالثة فابن لبون وبنت لبون فإذا طعن في الرابعة فحق وحقة فإذا طعن في الخامس فجذع وجذعة وذلك آخر أسنان الزكاة

"Anak unta {الناقة} setelah dilahirkan dinamakan dengan RUB' {ربع}, dan betinanya dinamakan RUB'AH {ربعة}.

Kemudian unta yang beranjak dewasa dinamakan dengan HUB' {هبع} dan betinanya dinamakan HUB'AH {هبعة}.

Kemudian dinamakan FUSHAIL {فصيل} hingga unta itu berumur satu tahun.

Jika ia beranjak dewasa memasuki tahun kedua maka dinamakan dengan IBNU MAKHAADH {ابن مخاض} dan untuk betinanya dinamakan BINTU MAKHAADH {بنت مخاض}.

Memasuki tahun ketiga maka dinamakan dengan IBNU LABUUN {ابن لبون} dan betinanya dinamakan BINTU LABUUN {بنت لبون}.

Jika ia memasuki tahun keempat, dinamakan dengan HIQQ {حق} dan HIQQAH {حقة}.

Memasuki tahun kelima dinamakan JADZ' {جذع} dan JADZ'AH {وجذعة}. Dan itulah akhir usia yang harus dikeluarkan untuk zakat." [Raudhah Ath-Thaalibiin, 2/152]

Faedah di atas beliau ambil dari sebuah hadits Nabi.

0 Response to "Unta Dalam Bahasa Arab"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel